Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, morgen in huis.

Gratis verzending vanaf €90,-  

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaardenregelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Coeur D’ Or.

1.2 Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

1.3 Coeur D’ Or behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit haar beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Coeur D’ Or deze voorwaarden wijzigen.

 

 1. Een contract afsluiten

2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Coeur D’ Or heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien Coeur D’ Or niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Coeur D’ Or bevestigt de order van de klant per e-mail.

2.2 Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Coeur D’ Or zal proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

 

 1. Prijzen en kosten

3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de webshop van Coeur D’ Or. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief 21% BTW.

3.2 De prijzen die zijn vermeld in de webshop zijn exclusief leverings- en eventuele administratiekosten.

3.3 Coeur D’ Or is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien er sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

 

 1. Uitvoering van orders

4.1 Coeur D’ Or zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven op de webshop van Coeur D’ Or.

4.3 Coeur D’ Or zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

4.4 De aflevertermijn die op de webshop staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

 

 1. Recht om artikelen terug te sturen

5.1 De klant heeft het recht artikelen zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen na aflevering terug te sturen naar Coeur D’ Or. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij aan Coeur D’ Or reeds betaald heeft voor de artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Coeur D’ Or de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.

5.2 Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Coeur D’ Or, worden niet vergoed.

5.3 Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels (let hierbij op dat ook het Retour label niet verwijderd mag zijn).

5.4 Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Coeur D’ Or worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat.

5.6 Coeur D’ Or heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven doorCoeur D’ Or.

 

 1. Foutieve aflevering

Indien Coeur D’ Or een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Coeur D’ Or te laten weten. Coeur D’ Or zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

7. Overmacht

7.1 Coeur D’ Or is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Coeur D’ Or valt.

7.2 Indien Coeur D’ Or niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Coeur D’ Or de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

7.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Coeur D’ Or valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Coeur D’ Or het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

 

 1. Klachten

8.1 Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Klantenservice van onze website.

8.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@cdofashion.com

8.3 In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Coeur D’ Or, en het bestelnummer.

 

 1. Betaling

9.1 De klant kan met Visa, Mastercard, iDEAL, Klarna, ApplePay en PayPal betalen.

9.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de webshop van Coeur D’ Or.

 

 1. Privacy

10.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Coeur D’ Or het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Coeur D’ Or, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

10.2 De volledige tekst van het privacy beleid van Coeur D’ Or vindt u op onze website.

 

 1. Afwijkingen
  Coeur D’ Or kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computer-/telefoonscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer of mobiele telefoon van de klant.

 

 1. Bedrijfsinformatie
  Coeur D’ Or Vennootschap Onder Firma
  Kvk-nummer: 67869858 BTW-nummer: NL857206576B01

E-mail: info@cdofashion.com      Website: www.cdofashion.com 

©2020 - Coeur D' Or

Terms and Conditions

Privacy policy

Contact us